نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
باتوجه به نیاز وعلاقه همکاران گروههای همیار2جهت استفاده از تخته هوشمند وکار با آن و چگونگی محتوا سازی از دروس آموزشی ،کارگاه آموزشی در روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 16الی 18دراین آموزشگاه برگزار می گردد.در ضمن جا دارد از استقبال گرم همکاران  وهمت آقای کارگر تقدیر و تشکر بعمل آید.