نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نمونه گل محمدی

آموزشگاه : نمونه گل محمدی


آموزشگاه : نمونه گل محمدی

 افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان نمونه گل محمدی، در کسب رتبه اول رشته هندبال در استان را به دانش آموزان عزیز و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تبریک عرض می نمائیم.