نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نمونه گل محمدی

آموزشگاه : نمونه گل محمدی


آموزشگاه : نمونه گل محمدی

 اولین کلاس هوشمند دبیرستان نمونه گل محمدی همزمان با آغاز هفته معلم،با همکاری دبیران مربوطه و استفاده از فعالیتهای انفرادی و گروهی دانش آموزان دوم تجربی برگزار گردید.