نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 با توجه به پنج ساعته شدن کلاس درسی وخستگی دانش آموزان  با پیشنهاد شورای دانش اموزی و شورای معلمان در ساعت ده صبح توزیع چای  بین دانش آموزان  صورت می گیرد.