نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هنرستان رشیقی

آموزشگاه : هنرستان رشیقی


آموزشگاه : هنرستان رشیقی

دوره های آموزشی word واینترنت به منظور افزایش کارایی معاونین اجرایی آموزشگاه های شهرستان میبد از تاریخ 18/2/1391 در این هنرستان در حال اجرا می باشد.