نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هنرستان رشیقی

آموزشگاه : هنرستان رشیقی


آموزشگاه : هنرستان رشیقی
جلسه شورای دبیران درساعت 19 مورخه سه شنبه 25/7/91 در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید .در این جلسه در رابطه با مسائل آموزشی و تربیتی بحث و گفتگو گردید همچنین در این جلسه مسئولین اداره آقایان ناصر دهقانی(معاون پشتیبانی)،محسن موحدی فر(معاون آموزشی)،فلاح (معاون پرورشی)،مجید زارع(کارشناس مسئول فنی و حرفه ای) حضور داشتند.ضمنا آقای فلاح معاونت پرورشی در رابطه با مسائل تربیتی مطالبی بیان نمود.