نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 با توجه به قرار گرفتن این آموزشگاه در حاشیه خیابان  از آغاز سال تحضیلی 91-90تا کنون دانش آموزان چهار جلسه آموزشی قوانین عبور و مرور از خیابان توسط  نیروی انتظامی پلیس راه نائین -اردکان  درسالن مدرسه برای دانش آموزان برگزار گردید در این جلسات بچه ها بصورت عملی و با استفاده از تابلوهای آموزشی با علائم راهنمایی و رانندگی آشنا شدند.در پایان پس از برگزاری آزمون به برترینها جوایزی اهداشد.