نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

در تاریخ 24/2/91جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور پدران دانش آموزان در سالن آموزشگاه تشکیل گردید در این جلسه از آقای قنبر کارگر جهت توجیه طرح هوشمند سازی مدرسه دعوت گردید،در پایان جلسه این طرح مورد استقبال اولیا قرار گرفت.