نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
این جشن باحضور دانش آموزان کلاس اول و اولیای آنهادرسالن آموزشگاه برگزارگردید.دراین مراسم ابتدا حاملان قران فضای مجلس را با صوت قران عطراگین نموده سپس بیان خیرمقدم مدیرآموزشگاه به مادران عزیز و سخنرانی آقای شیخ مرتضی دهقانی واهدای هدیه و کتاب قران درسی که باروبان تزیین شده بود و توزیع شکلات وشیرینی از امور انجام شده دراین مراسم بود.