نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
درتاریخ 26/11/91دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم این آموزشگاه دراین آزمون شرکت نمودند از این جلسه آقایان اسعدی ومجید زارع وعلیزاده بازدید کردند