نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
در روز دوشنبه 23/11/91دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم ودر روز چهارشنبه  25/11/91دانش اموزان پایه ششم ار کارخانه کاشی عمارت به منظور اشنایی با پخت کاشی بازدید کردند برنامه ریزی این بازدید را یکی از اولیا دانش آموزان پایه دوم تدارک دیده اند که از ایشان ومدیرعامل کارخانه کاشی عمارت کمال  قدردانی وتشکر را داریم .