نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)

آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)


آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)

 براي دومين بار در سال تحصيلي91-90اردوي زيارتي سياحتي مشهد مقدس از طرف آموزشگاه برگزار گرديد.اين برنامه  جهت تشويق برگزيدگان مسابقات علمي،ورزشي و فرهنگي هنري سطح شهرستان از روز سه شنبه5/2/91الي يك شنبه10/2/91 ترتيب داده شده است.