نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)

آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)


آموزشگاه : چهارده معصوم(ع)

 در روز يك شنبه17/2/91با حضور كليه دانش آموزان و با نظارت كادر آموزشگاه، نشستي در خصوص شيطان و شيطان پرستي وآشنايي با علائم و نشانه هاي اين گروه برگزار گرديد.در اين برنامه براي جذابيت بيشتر با استفاده آموزشي و بزرگ نمايي تصاوير اين علائم به دانش آموزان نشان داده شد و از دانش آموزان خواسته شد در صورت داشتن لوازمي با اين علائم براي تشكيل نمايشگاه همكاري نمايند.