نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم

آموزشگاه : چهارده معصوم


آموزشگاه : چهارده معصوم

 در تاريخ28/1/91گروهي از دانش آموزان پايه دوم آموزشگاه به منظور گراميداشت هفته سلامت و بزرگداشت مقام سالمندان از مركز توانبخشي سالمندان بفروئيه بازديد نمودند.پس از بيان توضيحاتي در خصوص نحوه و شرايط پذيرش  خدمات ارائه شده توسط يكي از مسئولين مركز،دانش آموزان باسالمندان گفتگو نمودند.