نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم

آموزشگاه : چهارده معصوم


آموزشگاه : چهارده معصوم
 برگزاری جشنواره انار ، مسابقه حلقه زني و طناب كشي و مولودي خواني از جمله برنامه های اجرایی این مراسم بود.