نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : کانون شهید رجایی

آموزشگاه : کانون شهید رجایی


آموزشگاه : کانون شهید رجایی

 کانون فرهنگی تربیتی شهید رجایی شهرستان میبد  این افتخار را دارد که امسال میزبان مسافران نوروزی از سراسر  میهن عزیزمان ایران  باشد

 آدرس : شهرک امام جعفر صادق (ع) -  کوچه  صادق 2 - کانون شهید رجایی - تلفن 7755900