آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

انتخاب رشته تحصیلی اولین تصمیم در زندگی

انتخاب رشته تحصیلی اولین تصمیم در زندگی


به مناسبت هفته مشاغل هنرستان های شهرستان میبد نمایشگاهی جهت آشنایی دانش آموزان با رشته های هنرستان ها برپا نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد ، دهقانی معاون آموزشی و زارع کارشناس آموزش فنی و حرفه ای میبد از این نمایشگاه بازدید نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :