نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آموزشگاه عقیل میبد

بازدید از آموزشگاه عقیل میبد


بازدید از آموزشگاه عقیل میبد
اسعدی در بازدید از آموزشگاه عقیل با مدیر ، معاون ، معلمین و کارکنان این مرکز دیدار نمودند و طی نشستی که با معلمین داشتند ضمن آشنایی بیشتر با آنها در جریان مشکلات موجود و همچنین برنامه های این آموزشگاه قرار گرفتند  .