بازدید از تمرینات مسابقات کشوری طناب زنی در میبد


رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد و معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش از تمرین دانش آموزان استان راه یافته به مسابقات کشوری طناب زنی بازدید نمودند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد و معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش از تمرین دانش آموزان استان راه یافته به مسابقات کشوری طناب زنی بازدید نمودند.

 

آدرس کوتاه :