نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مجتمع های آموزشی میبد

بازدید از مجتمع های آموزشی میبد


بازدید از مجتمع های آموزشی میبد

بر اساس بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مبنی بر بازدید مناطق آموزشی از مجتمع های آموزشی و پرورشی شهرستان های دیگر به منظور ایجاد فضای تعامل

و انتقال تجربیات بین مدیران مجتمع ها ، کارشناس محترم آموزش راهنمایی به اتفاق کارشناس محترم گروههای آموزشی و 6 نفر از مدیران محترم مجتمع های شهری و

روستایی شهرستان اردکان از مجتمع های آموزشی شهرستان میبد بازدید نمودند .

لازم به ذکر است در جلسه جمع بندی بازدید کنندگان از فعالیت های مدیران مجتمع ها و کارهای صورت گرفته رضایت کامل خود را اعلام نموده و تلاش آنها را قابل تقدیر

دانستند .
روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد