نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آموزشی – زیارتی مدیران دوره متوسطه میبد از استان خراسان رضوی

بازدید آموزشی – زیارتی مدیران دوره متوسطه میبد از استان خراسان رضوی


بازدید آموزشی – زیارتی مدیران دوره متوسطه میبد از استان خراسان رضوی
همکاری و همیاری صمیمانه مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان به ویژه معاونت محترم اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  آقای نیری و تمامی عزیزانی که ما را دز این سفر مورد لطف قرار دادند قابل تقدیر و سپاس است .روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد