آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید اولیای هنرجویان هنرستان ها و معاون آموزشی آموزش و پرورش میبد از مرکز فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)

بازدید اولیای هنرجویان هنرستان ها و معاون آموزشی آموزش و پرورش میبد از مرکز فنی و حرفه ای امام خمینی (ره)به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در راستای معرفی توانمندیها و امکانات موجود در مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) شهرستان میبد اولیای هنرجویان به همراه معاون آموزشی و کارشناسان آموزش و پرورش میبد در جلسه انجمن اولیا و مربیان که در آن مرکز تشکیل شده بود شرکت نموده و در پایان ضمن بازدید از کارگاههای موجود از چگونگی فراگیری استانداردهای مهارت فرزندان خود آگاه شدند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :