گزارش تصویری ؛

بازدید دکتر "رضوان حکیم زاده" معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از شهرستان میبد


"رضوان حکیم زاده" معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به همراهی مدیرکل آموزش و پرورش استان و هیئت همراه از شهر تاریخی میبد بازدید نمودند.
گزارش تصویری ؛
"رضوان حکیم زاده" معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به همراهی مدیرکل آموزش و پرورش استان و هیئت همراه از شهر تاریخی میبد بازدید نمودند.