آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید رئیس پژوهش سرای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش از اداره و مدارس آموزش و پرورش میبد

بازدید رئیس پژوهش سرای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش از اداره و مدارس آموزش و پرورش میبد


اصلانی، رئیس پژوهش سرای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، به همراه مهدی زارع، کارشناس مسئول کاردانش اداره کل آموزش و پرورش یزد، از اداره آموزش و پرورش میبد و مدارس سطح شهر، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد، اصلانی، رئیس پژوهش سرای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، به همراه مهدی زارع، کارشناس مسئول کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، از اداره آموزش و پرورش میبد و مدارس سطح شهر بازدید کرده و با کارگر، مدیر آموزش و پرورش میبد و غفوری، معاون آموزشی گفت و گو کردند.

در این بازدید، مدارس دخترانه قدس، مجاهد و پژوهش سرای دانش آموزی، مورد بازدید قرار گرفته و مسائلی همچون طرح تثبیت و یادگیری، آیین نامه اجرایی مدارس  و غیره، بررسی گردید.

 

آدرس کوتاه :