نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرپرست آموزش و پرورش میبد از مدارس شهرستان

بازدید سرپرست آموزش و پرورش میبد از مدارس شهرستان


در اولین روز از بازگشایی مدارس ؛
در اولین روز از بازگشایی مدارس سرپرست جدید آموزش و پرورش میبد به همراه معاون آموزشی اداره از تعدادی از مدارس میبد بازدید نمودند و فرایندهای آموزشی و پرورشی و بهداشتی را بررسی نمودند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، محمدرضا کارگر سرپرست جدید آموزش و پرورش میبد به اتفاق معاون آموزشی اداره با حضور در تعدادی از مدارس سطح شهرستان و بازدید از این آموزشگاه ها، از نزدیک در جریان روند بازگشایی مدارس قرار گرفتند .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

 

آدرس کوتاه :