نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرکار خانم ناطقی و کارشناسان آموزش ابتدایی استان از شهرستان میبد

بازدید سرکار خانم ناطقی و کارشناسان آموزش ابتدایی استان از شهرستان میبد


بازدید سرکار خانم ناطقی و کارشناسان آموزش ابتدایی استان از شهرستان میبد

بعد از بازدید جلسه ای با حضور مدیران ابتدایی میبد در سالن اجتماعات راهنمایی شاهد باهنر برگزار گردید و در این جلسه طرح ها و برنامه های استانی و وزارتی که در حال اجرا می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه آقای اسعدی ضمن بیان خیر مقدم و تشکر از حضور مدعوین گزارشی از آمار کلی مدارس و معلمین را بیان نموده و به موفقیت های سال جاری این مدیریت اشاره نمودندروابط عمومی آموزش و پرورش میبد