آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل از مدارس میبد

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل از مدارس میبد


سرگروههای آموزشی متوسطه دوره اول و دوم پس از تشکیل جلسه مشترک با سرگروههای آموزشی شهرستان ، برگزاری جلسه توجیهی و گروه بندی ، از مدارس متوسطه میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد ، سرگروههای آموزشی استان ضمن بازدید از کلاس ها و ارزیابی میزان پیشرفت تحصیلی و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه توصیه های لازم، با دبیران مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند.

آدرس کوتاه :