نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل از مدارس میبد

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل از مدارس میبد


سرگروههای آموزشی متوسطه دوره اول و دوم پس از تشکیل جلسه مشترک با سرگروههای آموزشی شهرستان ، برگزاری جلسه توجیهی و گروه بندی ، از مدارس متوسطه میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد ، سرگروههای آموزشی استان ضمن بازدید از کلاس ها و ارزیابی میزان پیشرفت تحصیلی و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه توصیه های لازم، با دبیران مربوطه بحث و تبادل نظر نمودند.

آدرس کوتاه :