نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه و راهنمایی از مدارس شهرستان میبد

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه و راهنمایی از مدارس شهرستان میبد


بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه و راهنمایی از مدارس شهرستان میبد

هدف از این بازدیدها بررسی نقاط قوت و ضعف گروههای درسی مدارس می باشد.

"شفاعی" کارشناس آموزش راهنمایی اداره آموزش و پرورش میبد گفت : خوشبختانه پس از بازدید از مدارس سرگروههای محترم در جلسه ی جمع بندی اذعان داشتند در اکثر مدارس تلاش ها و فعالیت های آموزشی به نحو بسیار مطلوب پیگیری و اجرا می شود . ایشان خاطر نشان نمود از جمع نظرات سرگروههای محترم در بر طرف نمودن نقاط ضعف احتمالی بهره مند و در صدد رفع آن تمام تلاش خود را خواهیم نمود.