آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید سرگروههای رشته های انسانی استان از مدارس میبد

بازدید سرگروههای رشته های انسانی استان از مدارس میبد


سرگروههای رشته های انسانی استان از مدارس شهرستان میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این بازدید معاونت آموزشی میبد گزارش کاملی از آمار و  وضعیت آموزشی مدارس شهرستان میبد ارائه نمود.

در ادامه سرگروههای آموزشی به صورت گروههای پنچ گانه از مدارس امام رضا (ع) ، فاطمیه ، گلشن ، رشیدالدین ، مولوی ، ولی عصر(عج) ، خدیجه کبری (س) و قدس بازدید نمودند.

در پایان این بازدید سرگروههای آموزشی استان از کارگاههای میبد مروارید میبد بازدید نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

 

آدرس کوتاه :