بازدید فرماندار و شهردار میبد از آموزشگاه مجدزاده + گزارش تصویری

بازدید فرماندار و شهردار میبد از آموزشگاه مجدزاده + گزارش تصویری


فرماندار و شهردار به اتفاق مدیر آموزش و پرورش با حضور در آموزشگاه مجدزاده از این آموزشگاه بازدید نمودند.

 

آدرس کوتاه :