گزارش تصویری

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از آموزشگاه سما


صبح امروز سوم بهمن مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به اتفاق سرپرست اداره آموزش و پرورش میبد از آموزشگاه سما میبد بازدید نمودند.
گزارش تصویری
صبح امروز سوم بهمن مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد به اتفاق سرپرست اداره آموزش و پرورش میبد از آموزشگاه سما میبد بازدید نمودند.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :