بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان و نماینده محترم میبد از مراکز ستاد اسکان و محل اسکان فرهنگیان شهرستان میبد

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان و نماینده محترم میبد از مراکز ستاد اسکان و محل اسکان فرهنگیان شهرستان میبد


مدیرکل آموزش و پرورش استان به اتفاق هیأت همراه، فرماندار ، شهردار و مدیر آموزش و پرورش از مراکز ستاد اسکان و محل اسکان فرهنگیان شهرستان میبد بازدید نمودند.

" شیرزاد " مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن بازدید از مراکز اسکان خاطرنشان نمود ، میبد از نظر کیفیت رتبه برتر اسکان فرهنگیان را به خود اختصاص داده است.

در حاشیه این بازدید یکی از دانش آموزان آموزشگاه ابوالفضلی بارجین که به طور اتفاقی از مسافرین گزارش تهیه می کرد از طرف آقای شیرزاد و دکتر دهقانی نماینده میبد مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت.

قابل به ذکر است مدیرکل آموزش و پرورش ضمن تماس تلفنی با سرکار خانم نجمه آقایی معلم این دانش آموز که این کار تحقیقی جزء پیک نوروزی ابتکاری ایشان می باشد تقدیر و تشکر نمودند.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :