آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید مدیر و معاونین و مدیران مدارس شاهد شهرستان اقلید از مدارس میبد

بازدید مدیر و معاونین و مدیران مدارس شاهد شهرستان اقلید از مدارس میبد


مدیر و معاونین آموزش و پرورش شهرستان اقلید فارس به اتفاق مدیران مدارس شاهد اقلید از مدارس شاهد شهرستان میبد بازدید نمودند.

آدرس کوتاه :