آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید مسوولین وزارت و اداره کل آموزش و پرورش از اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان میبد+ گزارش تصویری

بازدید مسوولین وزارت و اداره کل آموزش و پرورش از اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان میبد+ گزارش تصویری


آقای " شوقی " معاون اداره کل امور اداری وزارت به اتفاق آقای " احمد پور " رئیس اداره ساختمان ها و تشکیلات وزارت ، خانم دکتر " عزیزی " رئیس امور اردوگاههای وزارت آموزش و پرورش و هیأت همراه از اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، " شوقی " معاون اداره کل امور اداری وزارت به اتفاق " احمد پور " رئیس اداره ساختارها و تشکیلات وزارت ، خانم دکتر " عزیزی " رئیس امور اردوگاههای وزارت آموزش و پرورش به همراه " شیرزاد " مدیرکل آموزش و پرورش ، سرداری معاون پرورشی اداره کل و هیأت همراه، دکتر دهقانی نماینده میبد ، " فلاح فرماندارو دکتر عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان و هیأت همراه از اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان بازدید نمودند.

در این بازدید عملیات اجرایی فاز دوم فضاهای اداری و ساختمانی این اردوگاه کلنگ زنی شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :