آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس میبد

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس میبد


بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس میبد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، به منظور بررسی طرح ها و برنامه های دوره اول و دوم ابتدایی خانم بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان به اتفاق آقای حقیر رئیس دوره دوم ابتدایی و ابراهیمی رئیس گروههای آموزشی و خانم دهقان رئیس دوره اول ابتدایی از مدارس شهرستان میبد بازدید نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :