آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از پروژه های خیری شهرستان میبد

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از پروژه های خیری شهرستان میبد


مهراله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور به اتفاق نماینده، فرماندار و مدیر آموزش و پرورش از پروژه های خیری شهرستان میبد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، مهراله رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور دربازدیدی که از پروژه های نیمه تمام مدارس خیرساز در شهرستان میبد داشت گفت:درسازمان نوسازی مدارس کشور ، ردیفی وجود دارد که براساس آن اگر خیر 30 درصد مدرسه ایی را در مناطق روستایی و 50 درصد مدارس را در مناطق شهری تامین اعتبار کند ؛دولت موظف است سهم خود را برای تکمیل آن پروژه ها درسریعترین زمان ممکن تامین اعتبار کند.
رئیس سازمان نوسازی،توسعه ،تجهیز مدارس کشور افزود:سال گذشته 2350 میلیارد تومان اعتباردراختیار داشتیم که سهم قابل توجهی برای استان یزد و شهرستانهای میبد و تفت تخصیص دادیم و اتفاقات خوبی هم بابت این سهم افتاد .
رخشانی مهر با اشاره به پانزده پروژه نیمه تمام خیرساز در شهرستان میبد هم گفت:با پی گیریی که میرمحمدی نماینده میبد و تفت درمجلس شورای اسلامی خواهند داشت اتفاقات خوبی در زمینه این پروژه ها رقم خواهد خورد.
وی تصریح کرد :درقانون بودجه امسال برای سال 1400 دراین ردیف 2350 میلیارد تومان اعتبار مصوب داریم که انشاالله اگر تخصیص اش بیاید که می آید ما سهم خودمان را بعد از تکمیل سهم خیر ،تامین اعتبار می کنیم و بابت این منعی نخواهد بود .

 

 
 

 

 

آدرس کوتاه :