آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی میبد

بازدید ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی میبد


عباس زاده ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی آموزش و پرورش شهرستان میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امتحانات نهایی در سالن های ورزشی سلامت ویزه دانش آموزان دختر و مجتمع ورزشی آموزشگاهها ویژه پسران در حال برگزاری می باشد.

آدرس کوتاه :