گزارش تصویری

بازدید نماینده شهرستان میبد و مدیرکل آموزش و پرورش استان از حوزه آزمون سراسری کنکور


دکتر سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی به اتفاق محسن موحدی فرد مدیرکل آموزش و پرورش استان و محمدرضا کارگر مدیر آموزش و پرورش از حوزه های آزمون سراسری کنکور شهرستان میبد بازدید نمودند.
گزارش تصویری
دکتر سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی به اتفاق محسن موحدی فرد مدیرکل آموزش و پرورش استان و محمدرضا کارگر مدیر آموزش و پرورش از حوزه های آزمون سراسری کنکور شهرستان میبد بازدید نمودند.