آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه های ورزشی طرح شهید سلیمانی

بازدید نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه های ورزشی طرح شهید سلیمانی


بابایی، نماینده وزارت آموزش و پرورش از پروژه های ورزشی طرح شهید سلیمانی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ بابایی، نماینده وزارت آموزش و پرورش، به همراه جمعی از مسئولین اداره کل آموزش و پرورش یزد، از پروژه های ورزشی چمن مصنوعی مدارس شهرستان، در قالب طرح شهید سلیمانی، بازدید به عمل آورد.
نحوه تامین بودجه، ظرفیت ها و کیفیت ساخت پروژه های طرح شهید سلیمانی، از جمله مواردی بود که مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

آدرس کوتاه :