آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید کلاس های سوادآموزی اتباع

بازدید کلاس های سوادآموزی اتباع


امین الرعایا و شرافت از حوزه معاونت سواد آموزی استان یزد و موحدی فرد و دهقانی از شهرستان میبد از کلاس های سوادآموزی اتباع بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امین الرعایا در گفتگو با سوادآموزان افغانی فرمود ان شاءا... شرایط به گونه ای باشد که بتوانید بیشترین بهره را از حضور در این کلاسها برده و تاثیرات مثبت آنرا در زندگی فردی و اجتماعی تان شاهد باشید و با کوله باری از علم و معرفت دوره را به پایان رسانید در این میان سوادآموزان نیز از زحمات آموزش دهندگان اظهار رضایت وقدر دانی نمودند.

گفتنی است که در پایان این بازدید، شرافت رئیس اداره سوادآموزی استان یزد در گفتگو با آموزش دهندگان نقاط قوت و ضعف کار را جویا شد و درصدد رفع مشکلات آنان برآمد.

همچنین مدیر آموزش و پرورش وکارشناس سوادآموزی میبد به منظور  قدردانی از زحمات آموزش دهندگان هدایایی تقدیم آنان کردند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :