آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید گروه مدیران متوسطه نظری شهرستان میبد از دبیرستان های شهرستان اردکان

بازدید گروه مدیران متوسطه نظری شهرستان میبد از دبیرستان های شهرستان اردکان


جمعی از مدیران متوسطه نظری شهرستان میبد از تعدادی از مدارس متوسطه شهرستان اردکان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، بازدید از دبیرستان های شاهد، نمونه و استعدادهای درخشان شهرستان اردکان با حضور مدیر آموزش و پرورش میبد،معاون آموزشی و کارشناس متوسطه نظری و جمعی از مدیران متوسطه نظری شهرستان میبد انجام شد.
محمدرضا کارگر مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد هدف از این بازدید را قدرشناسی از زحمات مدیران مدارسی که دانش آموزان میبدی مشترکا در این مدارس تحصیل می‌کنند عنوان نمود.
همچنین در این بازدید یک روزه مسائل و چالشهای مرتبط با آموزش متوسطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد تا هر دو منطقه از تجربیات یکدیگر بهره مند شوند.

آدرس کوتاه :