آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بررسی آخرین وضعیت نیروی انسانی و فضاهای آموزشی در جلسه پروژه مهر

بررسی آخرین وضعیت نیروی انسانی و فضاهای آموزشی در جلسه پروژه مهر


پنجمین جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزرش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه که با حضور مسئولین کارگروه های هفتگانه پروژه مهر برگزار گردید آخرین وضعیت نیروی انسانی و فضاهای آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

آدرس کوتاه :