نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران راهنمایی شهرستان میبد

برگزاری جلسه مدیران راهنمایی شهرستان میبد


برگزاری جلسه مدیران راهنمایی شهرستان میبد
این جلسه در ساعت 10 صبح با حضور مدیران دوره ی راهنمایی و در خصوص سنجش استانی برگزار شد . لازم به ذکر است در این آزمون بیش از 3000 دانش آموز دوره راهنمایی شرکت خواهند کرد .