نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

برگزاری اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای


مراسم نمادین اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه علی فاضلی میبد برگزار شد.

گزارش تصویری :

آدرس کوتاه :