آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری آزمون تورنی ریاضی مرحله دوم

برگزاری آزمون تورنی ریاضی مرحله دوم


آزمون تورنی ریاضی مرحله دوم با حضور 158 تیم سه نفره در سه دوره تحصیلی در محل مصلی آیت ا... اعرافی میبد برگزار گردید.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :