نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون مدارس شاهد

برگزاری آزمون مدارس شاهد


برگزاری آزمون مدارس شاهد
لازم به ذکر است که از این تعداد دانش آموز نزدیک به 100 نفر پذیرفته خواهند شد .