آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری آزمون ICDL ویژه سوادآموزان دوره انتقال

برگزاری آزمون ICDL ویژه سوادآموزان دوره انتقال


آزمون ICDL ویژه سواد آموزان دوره انتقال در محل پژوهش سرای دانش آموزی رشیقی میبد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، دهقانی کارشناس مسئول سوادآموزی گفت : تمام فرایند این طرح زیر نظر بنیاد ICDL استان یزد برگزار گردیده است.

لازم به ذکر است در این طرح سوادآموزان دوره انتقال با زبان انگلیسی ، رایانه و مهارت های رایانه آشنا شدند.

در ادامه ایشان اهداف این طرح را به شرح ذیل بیان نمود:

  1. کاربردی کردن و تلفیق سواد با مهارت های مورد نیاز سوادآموزان
  2. ایجاد و گسترش مهارت استفاده از رایانه در برنامه های سوادآموزی
  3. ایجاد انگیزه و بهبود نگرش کار با رایانه در سوادآموزان

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :