نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد


برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد

این انتخابان با حضور فرماندار ، مدیر و جمعی از کارشناسان اداره آموزش پرورش میبد و چندتن ازکارشناسان سازمان آموزش پرورش استان آغاز شد و از نزدیک روند انتخابات را مورد بازدید و ارزیابی خود قرار دادند .

 

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد