آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد


بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس شهرستان میبد و به صورت نمادین در آموزشگاه شهید کارگر با حضور مدیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، بیستمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی در کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی و در دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه دوره های اول و دوم برگزار شد و فعالیت شوراهای دانش آموزی از 13 آبان ماه مصادف با روز دانش آموز رسماً آغاز خواهد شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :