نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره جابربن حیان

برگزاری جشنواره جابربن حیان


برگزاری جشنواره جابربن حیان

طرح جابر بن حیان از سال تحصیلی گذشته در شهرستان میبد به اجرا در آمد که یک طرح تحقیقاتی گروهی می باشد که دانش آموزان با کمک معلمین و والدین خود در یک موضوع دلخواهی تحقیق نموده و روند کار خود را در دفتر چه ای یادداشت نموده و همراه با تحقیق خود ارائه می نماید.

طرح جابر بن حیان سال گذشته در دبیرستان های شاهد حاج حسین دهقانی و نفیسه اجرا شد و امسال مدارس شاهد و شهید مطهری اضافه شدند. مدارس مجری طرح آثار خود را در نمایشگاهی که در دبستان نفیسه بر گزار شده ارائه نمودند که از میان آثار ارائه شده 6 طرح منتخب به استان معرفی می گردد و در استان در تاریخ 16الی 18 اردیبهشت در محل هنرستان شهید چمران  ناحیه یزد بر گزار می گردد.

اهداف طرح:

1-کمک به معلمان و دانش آموزان جهت آشنایی با اهداف و شیوه اجرای پروژه های علمی

2--کمک به معلمان و دانش آموزان جهت رفع مشکلات و سوالات احتمالی در مورد پروژه های علمی

3- ایجاد یک شبکه اجتماعی میان معلمان جهت تبادل نظر در مورد چگونگی انجام پروژه های علمی

4-کمک به توسعه و پیشرفت آموزش علوم و ایجاد رویکردهای جدید آموزش بر مبنای جستجو گری

5-کمک به توسعه اهداف دانشی و مهارتی و نگرشی علوم تجربی

6- قرار گرفتن مسیر آموزش علوم تجربی جهت رسیدن کشور به مرزهای پیشرفت علمی و تکنولوژیکی،زیرا باید این واقعیت را در نظر گرفت که دانش آموزان امروز دانشمندان آینده ایران خواه بود.